Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Gminny Zespół Oświaty w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
NIP: 749-16-45-720
REGON: 001165980
tel: (77) 407 60 35

SEKRETARIAT

e-mail:

DYREKTOR

e-mail:

 

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:
- płyta CD/DVD;
- pamięć USB.

W siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach należy dostarczyć go do sekretariatu.

Uwaga:
- dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
- nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
- jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez GZO w Walcach.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej GZO (gzowalce@vp.pl lub dowolny inny służbowy adres e-mailowy) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

 

Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Walce
47-344 Walce, Mickiewicza 18
NIP: 199-00-89-990
Odbiorca:
Gminny Zespół Oświaty w Walcach
47-344 Walce, Mickiewicza 18