Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gminny Zespół Oświaty w Walcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-12-17.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Bernard Gałeczka, gzo@walce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 407 60 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Bernard Gałeczka Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774076035 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Organ odpowiedzialny za postępowanie odwoławcze:
Gmina Walce, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18, email:

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
Tel.: +48774076035
E-mail:
Strona internetowa: gzo.walce.pl

Dostępność architektoniczna

Biuro GZO znajduje się na I parterze. W budynku Urzędu znajduje się podjazd dla wózków oraz dzwonek w celu przywołania pracownika.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W urzędzie zatrudniony jest pracownik posługujący się językiem migowym w pełnym wymiarze godzin.